Monthly Archives: február 19 11:13

részletekben
27

Ahogy Aliz egyre magasabbra emelkedett, egyre könnyedebbnek érezte magát. Mintha az emelkedéssel párhuzamosan ökölnyi ólomdarabok…

1 2