Archív

A Küszöb Fesztivál tizenegy kortárs művészeti intézmény együttműködésén alapul, középpontjában a pályakezdő képzőművészek lehetőségei, problémái állnak. Az egy hónapos eseménysorozat koordinátora Don Tamás, a MODEM kurátora, mesterszakon írt szakdolgozatában foglalkozott először a témával. Az általa készített interjúk, kérdőívek, kötetlen műtermi beszélgetések rávilágítottak arra, hogy a felsőoktatási intézményrendszerből kikerülve a pályakezdő fiatalok légüres térbe kerülnek, mivel hiányoznak azok az intézmények, amelyek segítenék az „átzsilipelést”. További problémákat jelent, hogy tanulmányaik során kevés útmutatást kapnak arra vonatkozóan, hogyan is tudnának sikeresen integrálódni a művészeti közegbe. Ezeket kiküszöbölendő a fesztivál egy új mikro-intézményrendszeri struktúra létrehozására tesz javaslatot. Célja a fiatal képzőművészek, és alkotásaik bemutatása egy szélesebb közönség előtt; ennek keretében 2018 májusában tizenkét egyéni és egy csoportos kiállítás valósul meg Budapesten. A pályázatra beérkezett projektek közül a befogadó intézmények demokratikusan választhatták ki a szellemiségükben leginkább a profiljukba illeszkedőt. A kölcsönös szimpátián alapuló közös munka és a nyitás nemcsak új projektek megszületését teszi lehetővé, de egy újfajta együttműködésen alapuló hozzáállás kialakulásához is vezethet. Fontos kiemelni a résztvevő intézmények sokszínűségét: nagyon eltérő működésű, fenntartású, profilú kiállítótérről van szó, de valamennyi lényegesnek tartja a pályakezdő művészek támogatását.

A Küszöb Fesztivál programja:

2018.05.03-30: Tóth Balázs Máté – Mascot-land
Telep, Budapest, 1075 Madách Imre út 8.
Megnyitó: 2018.05.03.(csütörtök) 19:00
Kurátor: Sárai Vanda
Nyitvatartás: H-P: 12-16 Sz:16-17

Tóth Balázs Máté Mascot-landjének fő inspirációja a japán kabala- (azaz yuru-kyara) kultúra, illetve az ezekkel kontrasztban álló magyarországi kabalák félresikerültsége. A Mascot-land célja többek között, hogy a magyar kabalák kiforratlanságából eredő hiányt betöltse, ugyanis a kabala mint médium, a figurák sematizáló mégis lényegretörő jellege okán, kiválóan alkalmas arra, hogy különböző szociális problémákat narratív formába ültessen át. A Küszöb Fesztivál keretében megvalósuló kiállításon többek között a szélsőséges nacionalista, a hajléktalan, a nyugatra kivándorlás szuperhőse, vallási és etnikai csoportok, illetve jól ismert szimbólumok fognak különböző médiumokon keresztül bemutatkozni.

2018.05.04.-30: Felsmann István – ACIO Daktyliothéka
PINCE, Budapest, 1122, Hajnóczy József utca 5.
Megnyitó: 2018.05.04.(péntek) 19:00
Kurátor: Maj Ajna
Nyitvatartás: A kiállítás előzetes időpont egyeztetéssel látogatható (Jelentkezni: +36 30 623 34 28 vagy pedig a PINCE facebook oldalán)

GenerÁció, szelektÁció és sematizÁció: a latin eredetű –áció főnévképzővel ellátott fogalmak valamifajta átalakulás, törté- nés eredményei vagy maguk a folyamatok. A felsoroltak mindegyike egy-egy állomást jelöl abban az alkotói folyamatban, aminek eredménye a kiállított anyag. A kiállítás különlegessége abban áll, hogy maga a kiállító hagyományos értelemben véve nem alkot, sokkal inkább kisajátít és a kurátor szerepet magára öltve sajátos szempontrendszerű gyűjteményt alakít ki. Erre a gesztusra utal a címben szereplő szintén latin Daktyliothéka kifejezés, ami apró vésett kövek, gyűrűk gyűjtemé- nye. Felsmann a felelősség terhétől egy rövid időre megszabadulva más-más művész festményéről készít lenyomatokat. Minden, korábban színekkel jelölt tartalmat felülír a monokróm felület, csak az eredeti alkotó gesztusai és ecsetkezelésé- nek nyomai maradnak láthatóak. A festészetnek adózva – hiszen Felsmann nagypapája is festőművész volt – így emeli át a festményeket a konceptuális művészetbe.

2018.05.07.-06.10. Terápia
Centrális Galéria / Blinken OSA Archívum/
Budapest, 1051 Arany János u. 32.
Megnyitó: 2018.05.07.(hétfő) 19:00
Kurátor: Don Tamás
Pszichológusok: Szabolcsi Dávid, Szekeres-Gaál Bence
Arculat: Bencze Rita, Eged Enikő, Györfi Zsófia
Nyitvatartás: K-V 10:00-18:00 Sz:16-17

A Terápia a pályakezdő képzőművészek helyzetére reflektáló Küszöb Fesztivál központi kiállítása. A projekt a csoportterápiát (pszichológiai szempontból az önismereti csoport lenne a megfelelő kifejezés) mint eszközt használta fel, hogy ennek segítségével mutassa be, hogyan látják a fiatal képzőművészek ma Magyarországon a jelenüket és a jövőjüket. Két felkért pszichológus fél éven keresztül vezetett önismereti csoportot a kurátor által kiválasztott tíz fiatal képzőművész számára. A művészek a csoportos foglalkozásokon a pályakezdést megnehezítő személyes problémáktól próbáltak eljutni a rendszerszintű hibák megállapításáig. A résztvevők az elmúlt évek tapasztalatait és a közös terápiás élményeket felhasználva olyan javaslatok kidolgozására törekedtek, amelyek alkalmasak lehetnek az intézményrendszeri problémák orvoslására, miközben komoly pénzügyi támogatás nélkül is megvalósíthatóak. A bemutatott műalkotások a terápia végén jöttek létre, és a művészek saját élethelyzetére, illetve a kortárs képzőművészeti intézményrendszer hiányosságaira reagálnak.

Művészek: Balla Csönge, Balogh Viktória, Demeter Dávid, Dobokay Máté, Kazsik Marcell, Lima Victor, Molnár Judit Lilla, Secco &Fresh.ko (Keresztesi Botond és Szigeti Árpád), Thury Lili, Tóth Balázs Máté

2018.05.08.-06.08. Balogh Viktória – Kert
ISBN, Budapest, 1084 Víg utca 2.
Megnyitó: 2018.05.08. (kedd) 19:00
Kurátor: Szilágyi Róza Tekla
Nyitva tartás: K-P: 12-19:00 Szo: 14-18:00

A projekt központjában egy kert áll. A kiállítás által teremtett kontextusban a kert mint helyszín, mint életforma, mint egy bizonyos, nyelvi eszközökkel nehezen meghatározható tudás lelőhelye jelenik meg. A tudás misztikuma, eredete, megfogalmazásának különféle módjai, a tudás megszerzésével és ápolásával kapcsolatos személyesség és objektivitás dinamikája mind mind nehezen rendszerezhető élmények. Balogh Viktória szüleinek birtokával foglalkozó munkája ezzel a tudással és a hozzá vezető úton szerezhető és kereshető élmények összegzésével foglalkozik. A témáról való intenzív gondolkodást megelőzően a kutatás fókuszpontjaként és tárgyaként szolgáló lokáció, az adott kert a semmiből valamit teremtő heroikus munka helyszíneként aposztrofálódott. A bemutatott anyag több szeletből áll: fotókönyv, önálló fotográfiák, családi archívumból kiemelt képek, videók.

2018.05.09-06.02. Jakab Zsófia – lemérik hány kiló egy hattyú
FERi, 1084 Budapest, Német utca 6.
Megnyitó: 2018.05.09.(szerda) 19:00
Nyitvatartás: Sz-Sz: 14:00-16:00

Szürreális elmélkedés az anyagi létezésről illetve annak hiányáról. Emberi jelenlétet sejtető alakok/formák/bábok/héjak. Olyan tereket jelenítenek meg, vagy egy olyan állapotot, ami se nem itt, se nem ott még/már nincs.

2018.05.10-26. Double chin corp.
Open office FKSE, Budapest, 1077, Rottenbiller u. 35
Megnyitó: 2018.05.10. (csütörtök) 19:00
Nyitvatartás: Szerda: 16:00-20:00 K-Sz: 14:00-18:00

A Double Chin Corp. egy projektalapú kollaborációkra épülő személy, kiadó. Azzal kísérletezik, hogy egy-egy adott koncepció megvalósításához más és más alkotókat invitál maga mellé, művészeket és „nem művészeket” egyaránt. Ilyen korábbi projektje a Depi fanzine, illetve az annak kapcsán megvalósult „This Side Down” című installáció (Supermarket Gallery). A Küszöb fesztiválon megvalósuló Open Office kiállítást is kifejezetten erre az alkalomra összehívott kollektíva hozza létre. Az open office rendszerben az alkalmazottak egylégterű irodákban dolgoznak egyéni feladataikon. Mindannyian pró- bálnakpróbálunk úgy lavírozni, hogy ne érezzékük feleslegesnek a napi nyolc óra irodában töltött időt. A konstrukciónak ugyan vannak érthető előnyei, azonban leginkább az „open” szó ellentétjére reflektál: másokkal összezárva dolgozol, és bárki láthatja, amit éppen csinálsz. Ennek ellenére mindenki az „internetbe menekül” két „mentés” között, illetve más szabadidős „maszek” tevékenységet végez. Például ez a bemutatkozó néhány sor is így íródott. Köszönjük a lehetőséget a Küszöb Fesztiválnak, hogy ötletünk formát ölthet a Fiatal Képzőművészek Stúdiójában és létrehozhatjuk a számunkra ideális open office-t, ahol az alkotók nincsenek egy légtérben, kiállítótérben, mindössze a munkahelyi prokrasztináció köt majd össze minket a helyszínnel.

Alkotók: Csató Csenge, Déri Ákos, Horváth R. Gideon, Janoch Lívia, Juhász Katinka, Mile Szandra, M. Kállai Kata, Pálhegyi Flóra, Szepesi Dániel, Szigeti Árpád

2018.05.11-13. Ádám Anna – Piknik az Édenben, Art Quater Budapest
Budapest, 1222 Nagytétényi út 48-50
Megnyitó (perfomansz): 2018.05.11. (péntek) 20:00-21:00-ig
Kurátor: Maj Ajna
Nyitvatartás: Sz-V: 14:00-20:00

Reality show közvetítés egyenesen a Paradicsomból szappanoperába illő románccal, izzasztó testépítéssel és liturgikus karaoke show-val fűszerezve, amiben evergreen szuperhőseink a fő bűnöket felsorakoztatva nekimennek a zsidó-keresztény erkölcshagyomány szexuális etikájának és alternatív teremtéstörténet írnak az Édenkert, a konditerem és a Messenger tengelyén. A Piknik az Édenben (installáció és performansz) az AQB Sound Studio terét egyfajta képzőművészeti színházként értelmezi, a két művészeti ág határán egyensúlyoz. A szabad ég alatt, társaságban elköltött étkezés során az ember újra felidézheti az elveszett paradicsomi idillt. Hiszen a bűnbeesés és a kiűzetés pillanatával távol került attól a természeti közegtől, amivel korábban harmóniában élt. Az ebből fakadó szüntelen vágyakozás, hogy visszaállítsa az egyensúlyt vissza – vissza csábítja az eredeti állapotába. De az ember természetéből adódóan képtelen a változásra és újra bűnbe esik.

2018.05.11-13. Kocsi Olga – VR Lada, Art Quater Budapest
Budapest, 1222 Nagytétényi út 48-50
Megnyitó: 2018.05.11. (péntek) 17:00-20:00
Kurátor: Karakas Alexandra
Nyitvatartás: Sz-V: 14:00-20:00

A félig virtuális, félig valóságos Lada végre Budapesten is kipróbálható, és nem is akárhol! Nem csak snassz módon a poros út szélén, vagy egy garázsban állítjuk ki, hanem egészen az Art Quartertetejéig repítjük nektek a VR Ladát, hogy akár a zsiguli belsejéből nézhessétek végig a naplementét. Lesz Lada trip, eat art, tombola, és még sok minden más. A helyszínen így a VR Lada mellett több esemény is lesz, ami miatt garantáltan érdemes ellátogatni az AQB-be!

2018.05.14-25. Leitner Levente & Sallay Dániel – Urtár Nexus
MŰTŐ, Budapest, Heinrich udvar, bejárat: Üllői út 32. vagy Mária utca 52.
Megnyitó: 2018.05.14. (hétfő) 19:00
Kurátor: Tóth Bernadett
Nyitvatartás: a kiállítás előzetes időpont egyeztetéssel látogatható (Jelentkezni: +36 70 654 34 18 vagy pedig groupmuto@gmail.com)

Az urtár nexus megnyitja Uretánia kapuit. Elszabadul az árnypop. Toxikus életérzés…

2018.05.17-06.10. Horváth Krisztina – Selfy traveling
Müszi Közért, 1077 Budapest, Izabella utca 29. (Izabella & Jósika utca saroképület)
Megnyitó: 2018.05.17. (csütörtök) 19:00
Nyitva tartás: 2018.05.17 – 06.10. A kiállítás június 10-ig látogatható, K-P: 10.00 – 22.00, Sz: 14.00 – 22.00 között, H-V: zárva

Projektem, szorosan összefonódva a Küszöb Fesztivál alapfelvetésével, a változás folyamatának – szükségszerű döntések sora, váltás, eltérő terültek és léptékek közti imbolygás – rögzítésével / rögzíthetőségével foglalkozik. Adekvát választásnak tűnt ezt a fotó eszköztárának bevetésével magam számára is megragadhatóvá tenni. Így nyúltam vissza egy 2012- ben induló történethez, véletlenek mentén formálódó közösségi, kapcsolati hálóhoz. Felkerestem régi műteremházunk, a Müszi alkotóit, egykori stúdiótársaimat, hogy egy belső monológra épülő interjúra és egy-egy portré elkészítésre invitáljam őket. A digitális felvételeken eltűnő és felerősödő kontúrok mozgásba hozása révén képeztem le a pályán való elindulás fluid légkörét: a személyes és szakmai viszonyok egymásba mosódását, a folyamatosan változó kapcsolati hálót és a tájékozódás instabil pontjait. Az alkotókkal rögzített narratív interjúk folyamatos újrahallgatásával, majd a soron következő, újabb interjú előkészítésével – a művész pozíciójából elmozdulva, az interjú médiumán keresztül – közelebb kerültem kurátori szerephez is. Az interjúk audiosávját podcast formában publikálom, hogy közös tapasztalatainkat hozzáférhetővé tegyem, egyben a formátumon keresztül is lenyomatát adjam ennek a küszöbátlépésről szóló periódusnak.

Szakmai háttérmunka: Mészáros Zsolt és Salamon Júlia

Közreműködők: Hódi Csilla, Peternák Anna, Tóth Anna, Dvorcsák Gábor, Gosztola Kitti, Mészáros Zsolt, Kovács Gábor Attila, Kerpely Adél, Tillmann Hanna, Werner Gábor, Keresztesi Réka

2018.05.18. Miközben ezt a címet olvassák, mi magukról beszélünk című előadás
Óbudai Kulturális Központ Nonprofit Kft., 3K – Kaszásdűlői Kulturális Központ, 1033 Budapest, Pethe Ferenc tér 2.
Előadás: 2018.05.18. (péntek) 19:00
Rendező: Kelemen Kristóf
Jegyár:1800 Ft

Öt fiatal színész vallomása a Színművészetiről, pályakezdésről, önmaguk menedzseléséről, a konfrontálódás lehetőségeiről – megnevezve ismert tanárokat, igazgatókat és rendezőket. A produkció a legendás, 1969-es színészvizsgából, a Közönséggyalázásból indul ki, amikor az akkori tanszékvezető, Ádám Ottó az előadás közben feldúltan távozott a nézőtérről. A személyes történetek és eredeti dokumentumok alapján készült előadásban az alkotók a múltról a jelenre ugranak, és elkezdenek a jelenlegi fiatal generáció küzdelmeiről beszélni – saját élményeiken, humoros, groteszk és drámai történeteiken keresztül.

Szereplők: Eke Angéla, Horváth Alexandra, Horváth Márk, Rétfalvi Tamás, Tarr Judit

2018.05.18-19. Lázár Dóra – Közért webshop
FKSE 1-es műterem, Budapest, 1077, Rottenbiller u. 35.
Megnyitó: 2018.05.18. (péntek) 18:00
Kurátor: Csejdy Borka
Nyitvatartás: P: 6:00-22:00 Sz: 7:00-22:00

Alapvetően egy fénykép alapú, pop-up installáció-performansz során közértként funkcionáló térré formálom az FKSE 1-es műtermét (ahol két napig eladóként tevékenykedem). Műtárgyként testet öltő mindennapi élelmiszerek reprezentációival találkozhatnak a látogatók: a képek közösségi portálokról származnak. A Facebookra vagy az Instagramra feltöltött ételek így visszakerülnek a kereskedelmi körforgásba. Leginkább a megváltozott vásárlási szokások, a tér alakítható funkciói, a fogyasztói társadalom, a kép reprezentációs funkciója illetve a műtárgy esztétikája foglalkoztatott a munka létrehozásakor.

2018.05.24-06.21. Hajdu Zsófia – You can’t be a professional autobiographe
Liget Galéria, Budapest,1146, Ajtósi Dürer sor 5.
Megnyitó: 2018.05.24.(csütörtök) 18:00
Kurátor: Győri Blanka
Nyitvatartás: H-P: 10:30-16:30

„Van egy szoba, napsárga falakkal. Ide érkezik meg Zsófi és hozza magával, kipakolja a világ összes nyűgét. A falakon, a képeken megjelenik a mindennapi nihil, nyafogás, tehetetlenség, egy meg nem írt (el sem kezdett!) regény siratása, de a vidám komfortérzet is, amit az apró tárgyak rendezgetése és a saját tér adta szabadság hoz létre. Előkerül egy zsófis Tandori rajz és már meg is van a rezonancia. Itt végül is bármit fel lehet írni egy vászonra. Göbök száradnak az alapozásba, felreped a festék, akkor meg lehet szólítani a göböket, a repedéseket. És ők cincogó hangjukon beszélni kezdenek, apró mondatokkal jelzik létüket. A képek sokasodnak, kezdik betölteni a szobát, egymást mesélik el, színes tükrökké válnak.”

2018.05.29.-06.10. Bánkúti Gergő – Egy talpalatnyi föld elég nekem
Labor Galéria, Képíró u. 6, 1053
Megnyitó: 2018.05.29.(kedd) 19:00
Kurátor: Kocsis Barbara
Nyitvatartás: A kiállítás előzetes időpont egyeztetéssel látogatható (Jelentkezni: +36 30 240 0197 vagy pedig a Labor facebook oldalán)

A kiállítás szorosan kapcsolódik a nagymamám emlékéhez, személyes vallásosságához, illetve a közös családi földmunkákhoz. Különféle médiumú régebbi munkáim (videó, festmény, objekt) mellett legújabb projektem is bemutatásra kerül a kiállításon, mely egy krumpliból faragott szoborsorozat. A krumpliültetés és ásás folyamatától a mindennapi kenyerünkön át eljutunk a hithez, amely nélkül mindenféle fáradozásunk hiábavaló és értelmetlen lenne.

Megosztom.

Comments are closed.